If you smell gas or are worried about gas safety, call 0800 111 999 at any time of the day or night. Read more

Press Office
0113 322 7950

Out of hours: 0113 322 7978

Stakeholder Relations Team

stakeholder@northerngas.co.uk

Smell Gas?
0800 111 999
Day or night
Non-emergency calls
Customer Care Team
0800 040 7766

Kas jums jāzina

Tā ir indīga gāze

Oglekļa monoksīdu rada nepilnīga gāzes un sašķidrinātas naftas gāzes sadegšana.

Tā ir klusā nāve

Ieelpojot pat nelielu daudzumu CO, ķermenis netiek apgādāts ar skābekli. Ilgākā laika posmā tas var radīt
nopietnas veselības problēmas un pat izraisīt nāvi.

Detektors var izglābt jūsu dzīvību

Ikvienam mājoklim vajadzētu būt aprīkotam ar CO detektoru. Tie ir pieejami vietējos DIY („dari pats”) veikalos un lielveikalos par aptuveni 15 mārciņām. Iespējams, arī jūsu energoapgādes nodrošinātājs var piedāvāt jums šādu detektoru.

Jūs nevarat sajust gāzi

Noplūde var rasties no nepareizi uzstādītām, slikti saremontētām vai nepilnīgi uzturētām gāzes iekārtām, kā arī no dūmvadiem, skursteņiem un aizsprostotām ventilācijas atverēm.

Ir jārīkojas ātri

Ja tomēr sajūtat gāzi vai jums ir radušās aizdomas par CO noplūdi, nekavējoties zvaniet Gāzes avārijas dienestam pa tālruni 0800 111 999.

Svarīgi veikt drošības pārbaudes

Ja jums ir gāzes katls, kvalificētam speciālistam tas būtu jāpārbauda vismaz reizi gadā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni gassaferegister.co.uk vai zvaniet pa tālruni 0800 408 5500.

Need this information in another language?