If you smell gas or are worried about gas safety, call 0800 111 999 at any time of the day or night. Read more

Press Office
0113 322 7950

Out of hours: 0113 322 7978

Stakeholder Relations Team

stakeholder@northerngas.co.uk

Smell Gas?
0800 111 999
Day or night
Non-emergency calls
Customer Care Team
0800 040 7766

Ważne informacje

To trujący gaz

Tlenek węgla powstaje przy niecałkowitym spalaniu gazu i gazu ziemnego.

To podstępny zabójca

Wdychanie CO uniemożliwia transport tlenu w organizmie, nawet jeśli doszło do wdychania niewielkiej
ilości. W dłuższym czasie może to spowodować poważne schorzenia, a nawet śmierć.

Czujnik może ocalić Ci życie

W każdym lokalu mieszkalnym powinien znajdować się czujnik dźwiękowy CO. Można je kupić w lokalnych marketach budowlanych i supermarketach w cenie około 15 GBP. Twój dostawca energii może także dostarczyć Ci taki czujnik

Nie można go wyczuć węchem

Może wydostawać się z nieprawidłowo zmontowanych, źle naprawianych lub niewystarczająco serwisowanych urządzeń gazowych, jak paleniska, kominy i niedrożne przewody.

Musisz działać szybko

Jeśli poczujesz zapach gazu lub podejrzewasz zatrucie tlenkiem węgla, skontaktuj się z pogotowiem gazowym dzwoniąc natychmiast pod numer 0800 111 999.

Kontrola bezpieczeństwa jest bardzo ważna

Jeśli masz kocioł gazowy, serwisant z uprawnieniami gazowymi powinien go sprawdzać co najmniej raz w roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie gassaferegister.co.uk lub dzwoniąc pod numer 0800 408 5500.

Need this information in another language?