Due to scheduled maintenance on the 5th December, you may notice some disruption to the application and payment process on our website. We apologies for any inconvenience. Please see “Other Ways to Apply’ in the Apply Now tab to submit an application. If you wish to make an payment, please refer to page 3 of your quotation for alternative methods of payment. 

 

Urgent gas incident
Loss of supply, Knaresborough

If you smell gas or are worried about gas safety, call 0800 111 999 at any time of the day or night. Read more

Press Office
0113 322 7950

Out of hours: 0113 322 7978

Stakeholder Relations Team

stakeholder@northerngas.co.uk

Smell Gas?
0800 111 999
Day or night
Non-emergency calls
Customer Care Team
0800 040 7766

Ņemiet vērā šos sešus vienkāršos ieteikumus:

 • 1

  Nekavējoties zvaniet Gāzes avārijas dienestam pa tālruni 0800 111 999.

 • 2

  Nodzēsiet jebkādas atklātas liesmas un nesmēķējiet, kā arī neaizdedziniet sērkociņus.

 • 3

  Izslēdziet visas gāzes iekārtas un neizmantojiet tās, kamēr tās nav pārbaudījis inženieris.

 • 4

  Izslēdziet elektroierīces un nespiediet to slēdžus.

 • 5

  Atveriet durvis un logus.

 • 6

  Nepieļaujiet citu personu atrašanos šajā teritorijā.

Loss of power?

Watch the video

Veicot ārkārtas zvanu

Jūs savienos ar pieredzējušu operatoru, kurš uzdos jums pāris jautājumus un nosūtīs pie

jums inženieri, kurš ieradīsies vienas vai divu stundu laikā. Operators arī instruēs jūs par

veicamajām darbībām, kamēr gaidāt inženiera ierašanos, piemēram, ieteiks atvērt durvis

vai logus. Tiklīdz palīdzība būs ieradusies, tā nedosies prom, iekams bīstamā situācija

nebūs novērsta.

Vienkārši jūsu zināšanai

Mūsu inženieru pienākumos nav veikt ierīču vai iekšējo cauruļvadu sistēmu labošanu.

Atkarībā no mūsu inženiera sniegtajām norādēm var būt nepieciešams sazināties ar

Gas Safe Register reģistrētu inženieri par turpmākiem ierīču vai cauruļvadu sistēmu

remontdarbiem.

Need this information in another language?