Due to scheduled maintenance on the 5th December, you may notice some disruption to the application and payment process on our website. We apologies for any inconvenience. Please see “Other Ways to Apply’ in the Apply Now tab to submit an application. If you wish to make an payment, please refer to page 3 of your quotation for alternative methods of payment. 

 

Urgent gas incident
Loss of supply, Knaresborough

If you smell gas or are worried about gas safety, call 0800 111 999 at any time of the day or night. Read more

Press Office
0113 322 7950

Out of hours: 0113 322 7978

Stakeholder Relations Team

stakeholder@northerngas.co.uk

Smell Gas?
0800 111 999
Day or night
Non-emergency calls
Customer Care Team
0800 040 7766

Brak gazu?

Jeśli doszło do nagłego zaprzestania dostaw gazu, skontaktuj się telefonicznie z pogotowiem gazowym pod numerem 0800 111 999.

Sprawdź także nasze informacje o awariach , by dowiedzieć się, czy nie doszło do awarii w Twojej okolicy.

Niskie ciśnienie gazu?

Jeśli wystąpił problem z ciśnieniem gazu, skontaktuj się telefonicznie z pogotowiem gazowym pod numerem 0800 111 999.

Jeśli operator uzna, że wystąpił problem, wyśle jednego z naszych pracowników serwisu awaryjnego, by zbadał sprawę.

Need this information in another language?